நகத்தில் சென்சார்

nailநகப்பூச்சு போல இருக்கும் இந்த நெய்ல் சென்சாரை மாட்டிக்கொண்டு ஸ்மார்ட்போன் அல்லது கம்ப்யூட்டரை கட்டுப்படுத்த ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

இந்த நெய்ல் சென்சாரில் பேட்டரி, பிராசசர், சர்க்யூட் போர்டு உள்ளிட்ட அனைத்தும் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *