shadow

சிஏ தேர்வுக்கான தேர்வு தேதி அறிவிப்பு!

சிஏ என்னும் சார்ட்டட் அக்கவுண்டண்ட் தேர்வுக்கான தேதிகள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுகுறித்த தகவல்களை பார்ப்போம்

ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்: புதிய ஸ்கீம் தேர்வு தேதி: மே மாதம் 11, 13, 15, 17

இண்டர்மீடியட் கோர்ஸ் தேர்வு: பழைய ஸ்கீம் தேர்வு தேதி:

குரூப் 1: மே மாதம் 3, 5, 8, 10
குரூப் 2: மே மாதம் 12, 14, 16

இண்டர்மீடியட் கோர்ஸ் தேர்வு: புதிய ஸ்கீம் தேர்வு தேதி:

குரூப் I: மே மாதம் 3, 5, 8 & 10
குரூப் -II: மே மாதம் 12, 14, 16 & 18

ஃபைனல் கோர்ஸ் தேர்வு: பழைய ஸ்கீம் தேர்வு தேதி

குரூப் -I: மே மாதம் 2, 4, 6 & 9
குரூப் -II: மே மாதம் 11, 13, 15, 17

ஃபைனல் கோர்ஸ் தேர்வு: புதிய ஸ்கீம் தேர்வு தேதி

குரூப் -I: மே மாதம் 2, 4, 6 & 9
குரூப் -II: மே மாதம் 11, 13, 15, 17

இதுகுறித்த மேல்விபரங்களுக்கு ICAI இணையதளத்தை பார்க்கவும்

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *