பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் பரபரப்பு

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 258,89,824
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 860,270

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 6,257,571
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 188,900

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 3,952,790
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 122,681

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 3,766,108
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 66,460

உலகம் , கொரோனா, வைரஸ், பிரேசில், அமெரிக்கா,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *