இந்த தாயின் பாசத்திற்கு ஈடு இணை வேறு ஏதாவது உண்டா?

ஒருதாய் தன்னுடைய குழந்தைகளை கஷ்டம் தெரியாமல் வளர்க்க எந்த அளவுக்கும் கடினமாக உழைப்பார் என்பது உலகம் அறிந்த உண்மை

அந்த வகையில் இந்த புகைப்படத்தில் உள்ள தாய் தனது பள்ளிக்கு செல்லும் இரண்டு குழந்தைகளை பாசத்துடனும், வசதியாகவும் வளர்க்க, சிமெண்ட் மூட்டைகளை சுமக்கும் தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

ஆண்களே ஒன்று அல்லது இரண்டு மூட்டைகளை மட்டுமே சுமக்கும் நிலையில் இவர் ஒரே நேரத்தில் நான்கு மூட்டைகளை சுமந்து அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தில் தனது குழந்தையை வளர்க்கின்றார். வீட்டிற்கு செல்லும்போது வாங்கி கொண்டு செல்லும் திண்பண்டங்களை தனது குழந்தைகள் சாப்பிடுவதை ரசித்து பார்க்கும் இந்த தாய்க்கு ஈடு இணை வேறு ஏதாவது இந்த உலகில் உள்ளதா?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *