அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு ஒற்றை இலக்க தொகுதிகளா?

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இணையும் என்றும் ஒரு பிரிவினரும், இணையாது என்று ஒரு பிரிவினர்களும் கூறி வரும் நிலையில், அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து பாஜக பின்வாங்க தொகுதி எண்ணிக்கையும் ஒரு காரணமாக கூறப்படுகிறது

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக பத்து தொகுதிகளை கேட்டதாகவும், ஆனால் அதிமுக தரப்பில் இருந்து ஆறு தொகுதிகள் மட்டுமே தர ஒப்புக்கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஒற்றை இலக்க தொகுதிகளை பெற்று அதிமுக கூட்டணியில் இணைவதைவிட அதிமுக இல்லாத கூட்டணியை அமைத்து இருபது தொகுதிகளில் போட்டியிட வேண்டும் என்பதே பாஜகவின் மேலிட விருப்பம் என்றும் கூறப்படுகிறது

பாஜக, அதிமுக, கூட்டணி, தேர்தல், தொகுதி

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *